کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران شرکت طلایه‌ داران مس جیرفت

روز پنجشنبه 1 دیماه شماری از کارگران شرکت طلایه‌ داران مس جیرفت سرگز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند.

این کارگران که خواستار پرداخت معوقات مزدی خود و همچنین افزایش دستمزدهای خود می باشند از سه روز پیش تاکنون با خواست رسیدگی مقامات به خواسته هایشان دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زده اند. آنها روز چهارشنبه در پی سخنان دروغین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت رژیم در کرمان در خصوص به روز شدن دستمزد کارگران اعلام کردند، تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به سر کار بازنخواهند گشت.