کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم  اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان

روز سه‌شنبه 2 آذرماه، حدود دو هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، زحل، نوآوران، پارس اولنگ و خدمات اکتشافی، شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان،برای سومین روز متوالی، همچنان از حضور در سر کار خودداری کرده و در اعتصاب به سر میبرند.

این کارگران، از شامگاه روز یکشنبه ۳۰ آبان و در اعتراض به بسته شدن کارت حدود ۶۰ نفر از همکاران و نمایندگان‌شان دست از کار کشیدند، و اعلام کرده‌اند که در مقابل اخراج همکاران خود خواهند ایستاد و تا زمانی که قرارداد تمامی پرسنل امضا نگردد به اعتصاب ادامه خواهند داد. گفتنی است، استخراج معادن، بخاطر اعتصاب کارگران به کلی تعطیل شده است، کارخانه هم با کمبود خوراک روبرو شده است و امکان تعطیلی آن  وجود دارد.