کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارکنان پتروشیمی رجال

کارکنان پتروشیمی رجال، روز چهارشنبه  ۸ دی ماه، برای سومین روز متوالی، فعالیت‌های شغلی خود را متوقف کرده و در محل کار خود، دست به اعتصاب غذا زدند.

تجمع‌کنندگان نسبت به سطح پایین حقوق دریافتی و تبعیض در پرداختی‌ها معترض بوده و خواستار پیگیری مطالبات معیشتی و شغلی خود هستند.  کارکنان معترض علاوه بر مطالبات فوق، خواهان در نظر گرفتن شرایط بدی آب و هوا و سختی کار در محاسبه  حقوق‌های پرداختی شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah