کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های کالیفرنیا

گزارشات منتشرشده در روز چهارشنبه 16 خردادماه حاکی از آن است که اعتصاب کارکنان دانشگاه‌های شهر کالیفرنیا از روز دوشنبه این هفته دوباره به جریان افتاده است.

کارمندان اعتصابی دانشگاه‌های کالیفرنیا خواهان بهبود شرایط کاری خود و حفظ حق آزادی بیان دانشجویان و اساتید دانشگاهی و کارکنان خود شدند.در این اعتصاب هزاران نفر از کارکنان دانشگاهی این ایالت خواستار دفاع از دانشجویان و اساتیدی شدند که با اتهامات جنایی و انضباطی مرتبط با اعتراضات ضد جنگ و ضد رژیم اسراییل اخیر از سوی دانشگاه،پلیس و دستگاه قضایی مواجه شده‌اند.علاوه بر حمایت اتحادیه‌های کارگری خودروساز آمریکا از دانشجویان،دانشگاه‌های دیگر این ایالت مثل رسما با اعلام اعتصاب کارکنان خود در همه حوزه‌های بهداشتی،خدماتی،درمانی و… مواجه شدند.برخی از این اعتصابیون در دانشگاه‌ها مقابل کتابخانه آکادمی تجمع کرده و چادر برپا کردند.با وجود این اعتراضات،پلیس ده‌ها تظاهرکننده دانشجوی حامی فلسطین در این ایالت آمریکا را به بهانه تجاوز به لابی ساختمانی در سانفرانسیسکو که کنسولگری اسرائیل در آن قرار دارد،دستگیر کرده است.