کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران

تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران1

تداوم اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران1

روز چهارشنبه 5 تیرماه اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی والفجر گچساران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان برای سومین روز متوالی ادامه داشت.
یکی از پزشکان متخصص کلینیک والفجر گچساران درخصوص این اعتصاب گفته است، تاکنون جلسات زیادی در خصوص رفع مشکلاتشان با مسئولین و متولیان امر برگزار کرده اند که بی نتیجه بوده و نیز نامه ها و درخواست هایی زیادی در خصوص عدم پرداخت مطالبات و مشکلات پزشکان به مسئولین شهرستانی و استانی ارجاع داده اند که تاکنون علیرغم گذشته چندماه اقدامی جدی از سوی مسئولین صورت نگرفته است.