کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد

روز دوشنبه 9 بهمن ماه، کارگران فولاد در اعتراض به صدور بیانیه پر ابهام مدیریت کارخانه که از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل خبر داده بود مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با متوقف کردن فعالیت‌ها در تمام خطوط تولید و توزیع، در خیابان‌های مرکزی شهر اهواز شعار “ما کارگران فولاد، می‌جنگیم، می‌جنگیم” سَر دادند. بنا بر تصمیم جمعی کارگران، تا برطرف شدن ابهامات در خصوص چگونگی محاسبات صورت گرفته و نیز اجرای این طرح برای همکاران شرکت شفق، اعتصاب با تجمع مقابل درهای ورودی شرکت ادامه خواهد یافت.