کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران کشت و صنعت میان آب

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب واقع در شهرستان شوش، روز پنجشنبه 7 بهمن ماه برای چندمین روزمتوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان این بار با تجمع در مقابل درب دفتر امام جمعه شوش و سردادن شعارهای اعتراضی  خواستار “انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت، پرداخت پاداش‌های بهره‌برداری، حق لباس، بروزرسانی طبقه‌بندی مشاغل، افزایش دستمزد و اصلاح نحوه مدیریت این مجتمع شدند. گفتنی است این کارگران طی روزهای اخیر نیز اقدام به برگزاری چندین تجمع اعتراضی در مقابل درب شرکت مذکور کرده بودند.