کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه 4 مهر ماه، اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود طی روزهای گذشته، همچنان ادامه دارد.

علیرغم وجود تهدید های امنیتی، این کارگران که از چهار روز پیش دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زده اند، خواستار بازگشت به کار 20 تن از همکاران خود می باشند. آنها اعلام کرده اند، “تا زمان بازگشت همکارانشان به سر کار با همان قراردادها و با همان عناوین، به اعتصابشان ادامه خواهند داد.”