کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع صنایع لبنیاتی پاژن

روز چهارشبنه 3 مهر ماه، کارگران مجتمع صنایع لبنیاتی پاژن واقع در نسیم شهر، شهرستان بهارستان، ساوه بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

کارگران معترض علاوه بر نداشتن امنیت شغلی، نسبت به عدم پرداخت 6 ماه  دستمزد معوقه و همچنین عدم پرداخت 3 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی از سوی کارفرما اعتراض کردند. در جریان این تجمع کارفرمای کارخانه وعده داد که یک ماه و نیم دستمزد کارگران را تسویه کند ولی کارگران اعلام نموده اند تا رسیدن به کلیه خواسته های خود دست از تجمع برنخواهند داشت.