کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران قطار شهری اهواز

کارگران قطارشهری اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود 3

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , 11 – 07 – 2019

کارگران قطارشهری اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود 3

صبح روز پنجشنبه 20 تیر ماه برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان قطار شهری و شهرداری اهواز دست به تجمع زدند.

این کارگران که خواستار دریافت دستمزد معوقه و عیدی و پاداش پایان سال خود می باشند در این خصوص می گویند، مسئولین شرکت “کیسون” پیمانکار قطار شهری اهواز، هم اکنون ۱۶ ماه حقوق و عیدی سال ۹۸ کارگران را پرداخت نکرده و از ابتدای سال جاری تنها تاکنون مبلغ یک میلیون و 300 هزار تومان به صورت علی الحساب به آنها داده شده است.