کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن بندر عباس

کارگران راه آهن بندر عباس روز دوشنبه ۷ مرداد ماه بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد معوقه خود، اعتصاب کرده و در مسیر راه آهن تجمع کردند.

این کارگران به همراه کارگران فنی راه آهن به مدت ۳ روز متوالی در اعتصاب به سر می برند اما هیچگونه رسیدگی از جانب مقامات دولتی به وضعیت آنها صورت نگرفته است. از سال ۹۷ کارگران خطوط راه آهن بندرعباس و سایر شهرها بطور مستمر در اعتراص به دستمزد معوقه و وضعیت وخامت‌بار معیشتی خود تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کردند. برخی از خواسته‌های این کراگران عبارتند از “عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری، تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه، دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران، مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه و رفع مشکلات بیمه تکمیلی است که تاکنون اهمیتی از سوی مقامات حکومتی به این حقوق قانونی داده نشده است.