کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی‌ صنعتی فولاد اهواز روز سه شنبه 24 بهمن ماه در تداوم تجمعات اعتراضی خود در پی پایمال شدن حقوق کارکنان با برپایی تجمعی حق‌طلبانه خواستار پیگیری مطالبات خود توسط مسئولان شدند.

کارگران معترض ضمن توقف فعالیت‌های خطوط تولید،مقابل ساختمان معاونت امور اجتماعی و سرمایه انسانی شرکت فولاد اهواز،تجمع اعتراضی برپا کردند.آنها خواهان رفع ایرادات اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی دستمزد از سوی مدیریت این شرکت شدند.شایان ذکر است که دور جدید اعتراض کارگران فولاد اهواز در پی مهلت کارگران به مدیریت شرکت برای اصلاح ایرادات موجود در برخی آیتم های مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همینطور خواست همسان سازی دستمزدها برابر دریافتی شرکتهای فولادی همجوار صورت گرفته است.