کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب همگانی بازاریان بندر گناوه

شماری از بازاریان بندر گناوه روز چهارشنبه 15 آذرماه در اعتراض به مصوبه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که واردات کالای همراه ملوان(ته‌لنجی) را محدود می‌کند، مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند.

شهروندان بندر گناوه در اعتراض به قانون گمرکی جدید رژیم که کالای همراه ملوانیمشهور بهته لنجیرا محدود نموده است،با بستن درب اکثر مغازه‌های خود اعتصاب و تحصن کردند.معترضان تهدید کردند در صورتی‌که به اعتراضات آنها رسیدگی نشود به اتفاق زن و بچه خود مقابل فرمانداری گناوه تحصن خواهند کرد. لازم به ذکر است که  کالای ته لنجی یا ملوانی کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.