کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب نیروهای اداره آب و فاضلاب بهبهان

تداوم اعتصاب نیروهای اداره آب و فاضلاب بهبهان

روز چهارشنبه 2 اسفندماه، اعتصاب نیروهای اداره آب و فاضلاب بهبهان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه و همچنین بی توجهی به مطالبات این نیروها ادامه یافت.

کارگران و نیروهای بخش های مختلف اداره آب و فاضلاب بهبهان که شامل حدودا دویست نفر می شوند برای سومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. گفته شده، این نیروها  از بخش های مشترکین قسمت قرائت،وصول مطالبات،اتفاقات و عملیات،بخش فاضلاب و برخی نگهبان های پمپ می باشند که تاکنون هیچگونه پاسخی در خصوص مطالباتشان از سوی رئیس این اداره دریافت نکرده اند.