کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب محمد داوری در زندان عادل‌آباد شیراز

تداوم اعتصاب محمد داوری در زندان عادل‌آباد شیراز1

محمد داوری، فعال کارگری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که در سلول انفرادی این زندان نگهداری می‌شود، کماکان در اعتصاب غذا بسر میبرد.

محمد داوری که پیشتر به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شده بود، در تاریخ نوزدهم خردادماه، در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده بود. از آنزمان خانواده این زندانی موفق به ارتباط با فرزند خود نشده‌اند، امری که موجب افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان محمد داوری شده است.