کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذا دسته جمعی زندانیان سیاسی زندان ارومیه

روز چهارشنبه ۱ دی ماه، ده ها تن از زندانیان بند سیاسی زندان ارومیه دهمین روز اعتصاب غذای جمعی خود را سپری کردند.

تعدادی از این زندانیان که از روز یکشنبه ۲۱ آذرماه در اعتراض به دستور رئیس زندان مبنی بر انتقال ساکنین این بند به بند جدید بدون امکانات و فضای کافی دست به اعتصاب غذا زده بودند، برای ساعاتی در مقابل افسرنگهبانی دست به تحصن زدند. این زندانیان روز یکشنبه ۲۸ آذر با انتشار یادداشتی مشترک اعلام کرده‌اند تا زمان اعلام رسمی مسئولان زندان مبنی بر لغو انتقال به بند جدید به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah