کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای کامران قاسمی در سلول انفرادی زندان ارومیه

کامران قاسمی زندانی سیاسی در دهمین روز اعتصاب غذای خود همچنان در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

کامران قاسمی در تاریخ 13 اسفندماه در اعتراض به مخالفت مسئولان زندان و اداره اطلاعات با درخواست مرخصی و آزادی مشروط،دست به اعتصاب غذا زده بود.بر اساس گزارش منتشرشده،کامران قاسمی پس از اعلام اعتصاب غذا به دستور مسئولان زندان به سلول انفرادی منتقل و از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده است.وی در حالی که بیش از نیمی از محکومیت هفت سال و نیم حبس را سپری کرده است،به دلیل مخالفت مسئولان زندان و اداره اطلاعات ارومیه از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم است.گفتنی است که مسئولان زندان و دفتر ویژه اداره اطلاعات مستقر در این زندان با اعمال فشار و تهدید زندانیان و خانواده‌های‌ آنها،موافقت با هرگونه درخواست مرخصی استعلاجی، دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی و آزادی مشروط را منوط به همکاری زندانیان و خانواده‌ها با نهادهای امنیتی نظام کرده‌اند.