کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی تبریز

بیش از ۶۰۰ کارگر بخش تولید شرکت پالایش نفت تبریز بیش از 18 روز است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق متناسب با دیگر پالایشگاه‌ها، دستمزد معوقه و مزایای خود ، دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

به گفته کارگران معترض، آنها نسبت به تصمیمات مدیرعامل اعتراض دارند ولی وی در طی دو هفته اخیر در شرکت حاضر نشده است.” گفتنی است، مسئله عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگری بی‌شک یکی از وجوه اشتراک اغلب کارگران پیمانی و حتی رسمی صنعت نفت و پتروشیمی در کشور است که در پی توسعه خصوصی‌سازی، واگذاری امور به پیمانکاران و تبدیل قرارد کارگران از رسمی به پیمانی در کنار رکود‌ اقتصادی و سوءمدیریت ناشی از تحریم‌های نفتی از مهم‌ترین دلایل تشدید استثمار کارگران این حوزه شده است.