کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتصاب غذای کارگران مهاجر در کانادا

به گزارش رسانه های کانادا روز سه شنبه 8 خردادماه اعتصاب غذای ده‌ها کارگر خارجی معترض به تغییر قانون مهاجرت کانادا وارد چهارمین روز خود در مرکز شهر شارلوت تاون شد.

از قرارمعلوم از ماه گذشته مقامات استان پرنس ادوارد در کانادا در حال کاهش تعداد کارگرانی است که در سال جاری برای مهاجرت به این کشور مهاجرت کرده‌اند.تعداد هزار نفر از کارگران پس از تغییر قانون مهاجرت موفق به تمدید اجازه اقامت کاری خود نشدند و با این وضعیت باید بین کار سیاه و خروج از کانادا انتخاب کنند.یکی از نمایندگان کارگران مهاجر معترض می‌گوید:دولت متهم به تغییر قوانین برای افرادی است که در حال تلاش برای اقامت شغلی در کانادا هستند.اگر استان پرنس ادوارد در قانون جدید تجدیدنظر نکند،اعتراضات تشدید خواهد شد.در همین خصوص گفته میشود که ده‌ها کارگر مهاجر معترض و متحصن در مرکز شهر شارلوت تاون،اعتصاب غذای خشک کردند.