کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای کارکنان بخش تولید پالایشگاه تبریز

جمعی از کارکنان بخش تولید شرکت پالایش نفت تبریز ۱۶ روز است که در اعتراض به عدم تخصیص مزایای خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

کارکنان شرکت که تعدادشان 600 نفر است ۱۶ روز است که در شرکت غذا نمی خورند و به پرداخت حقوق متناسب با دیگر پالایشگاه ها، معوقات، حق معیشت و نیز پرداخت کارانه خود اعتراض دارند.گفتنی است به دنبال اعتراض این کارکنان در طی دو هفته اخیر در شرکت حاضر نشده است.همچنین بازرسان استانداری آذربایجان شرقی طی روزهای اخیر از پالایشگاه بازدید و در جریان اعتراض کارکنان آن قرار گرفته اند اما نتیجه ای حاصل نشده است.