کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای سپیده قلیان

تداوم اعتصاب غذای سپیده قلیان 1

سپیده قلیان، زندانی سیاسی که دوره محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، در اعتراض به تداوم تبعید و با مطالبه انتقالش به زندان محل سکونتش، با وجود وضعیت وخیم سلامتی به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

به گفته مهدی قلیان، “سپیده مشکل گوارشی دارد و این نگرانی ما را بیشتر کرده است، او سومین روز اعتصاب غذای‌ خود را پشت سر گذاشته است و مدت ۶ سال است که راه‌ها، زندان‌ها و شهرهای مختلفی را برای دیدنش سفر کرده ایم، اینکه چقدر دادیار و بازپرس و قاضی دیدیم، اینکه چقدر مامور و مراقب و پاسیار دیدیم، اینکه چند بار در این راه تصادف کردیم، چقدر هزینه کردیم، خودش می‌تواندیه کتاب شود.”