کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

اعدام دو زندانی در ماهشهر و نوشهر3

 

اعدام دو زندانی در ماهشهر و نوشهر3

 

سحرگاه روز چهارشنبه 26 تیر ماه حکم اعدام دو زندانی  محبوس در زندانهای ماهشهر و نوشهر به اجرا درآمد.

به گفته مقامات قضایی رژیم در ماهشهر، یک زندانی محبوس در زندان بندر ماهشهر که سال  98 به اتهام “قتل” بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود، در محوطه زندان مرکزی این شهر به دارآویخته شد.  همچنین در همین روز حکم اعدام یک زندانی دیگر که پیشتر به اتهام “قتل” توسط دادگاه رژیم در نوشهر به اعدام محکوم شده بود، در زندان  مرکزی این شهر اجرا شد. گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر این اعدام ها از سوی مقامات رژیم اطلاع رسانی نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.