کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی

تداوم اعتصاب غذای زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی 2

ابراهیم خلیل صدیقی همدانی که از روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری، در زندان خوی اقدام به اعتصاب غذا کرده بود، اکنون با گذشت ۵۰ روز از اعتصاب غذا، وضعیت جسمی وی رو به وخامت نهاده است.

این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم پای‌بندی مسئولین زندان به وعده‌هایشان مبنی بر انتقال وی به زندان نقده و هم چنین اجیر کردن چند زندانی معلوم‌الحال و تحریک آنها برای ضرب و شتم او و فرزندش سالار، با دوختن لبان خود اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرده و اکنون در آستانه ۵۰ امین روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی وی رو به وخامت نهاده است. مسئولین زندان علیرغم وضعیت وخیم این زندانی، تاکنون هیچ اقدامی برای رسیدگی‌های پزشکی و مداوای وی نکرده‌اند.