کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب در سلول انفرادی

شش روز از اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی و فعال مدنی شناخته‌شده، گذشته است و او همچنان بدون دسترسی به خدمات پزشکی در سلول انفرادی به سر می برد.

نامبرده، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی و ضرب و جرح توسط ماموران زندان، دست به اعتصاب غذا زده است. گفتنی است، تاکنون شش روز از این اعتصاب غذا می‌گذرد و وضعیت سلامتی آقای احمدی راغب نگران‌کننده گزارش شده است. لازم به ذکر است، دستور انتقال آقای احمدی راغب به سلول انفرادی توسط رئیس حفاظت زندان قزل ‌حصار کرج صادر شده است.