کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب طلافروشان در شهرهای مختلف

طلافروشان در شهرهای تهران، اردبیل و اراک در چهاردهمین روز خود در اعتراض به افزایش سنگین مالیات و کارکرد “سامانه تجارت” مغازه‌های خود را بستند.

الزام طلافروشان به ثبت دارایی‌هایشان در سامانه جامع تجارت، قوانین جدید مالیاتی و اجبار صدور صورتحساب الکترونیکی با مشخصات خریدار و فروشنده از عوامل موثر بر اعتصاب گسترده زرگران‌ می باشد. قوانین جدید همچنین مالیات ۹ درصدی بر سود تورمی طلا تعیین کرده است.فعالان صنف طلا،مالیات جدید را ناعادلانه خوانده و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی را نیز از کار افتاده دانسته‌اند.