کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب سراسری در دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه، در دومین روز اعتصاب سراسری، کلاس‌های درس را در واکنش به تعرض و بی حرمتی ماموران اداره حراست به حریم دانشجویان تحریم کردند.

در پی فراخوان اعتصاب دانشجویان امیر کبیر و عدم حضور در کلاس های درس روز دوشنبه نیز مجددا همه کلاسها تعطیل شدند و هیچ دانشجویی در سر کلاسها حاضر نشد. این بایکوت کردن کلاسها پس از ممانعت از ورود بیش از ۲۰۰ دانشجوی این دانشگاه صورت گرفته است. از سوی دیگر دانشکده‌های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی و مهندسی دریا نیز به این اعتصاب پیوستند.