کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب رانندگان اتوبوس مشهد

اعتصاب رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد، که از روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به وضعیت شغلی و معیشتی خود آغاز شده ا ست، کماکاً ادامه دارد.

این رانندگان که تعداد آنها به ۱۰۰ نفر می‌رسد در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، از خارج کردن اتوبوس‌ها از توقفگاه و فعالیت در خطوط و سرویس‌دهی به مردم خودداری کردند. به گفته معترضان، چندین ماه حقوق رانندگان به دلیل اختلافات مدیران شرکت خصوصی طرف قرارداد با شهرداری مشهد و پرداخت نشده است. آنها می گویند، سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با به کار گرفتن اتوبوس‌های سازمانی به عنوان ابزاری برای شکستن اعتصاب رانندگان سعی دارد رانندگان اعتصابی را به سر کار بازگرداند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah