کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب در پتروشیمی مارون

تداوم اعتصاب در پتروشیمی مارون1

روز جمعه 18 اسفندماه،  ۴۰۰ کارگر شرکت پترو نیرو صبا PNS رامشیر در پتروشیمی مارون ۵، مجددا دست به اعتصاب زدند.

این کارگران که ۴ ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و بیمه های آنان از آذرماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است از روز ۱۷ اسفند دست به اعتصاب زدند. با آنکه این کارگران مشکلات خود را  در اول اسفند و هنگام بازدید مسئولین به آنان گفته اند، اما با بی توجهی مواجه شده و هم زمان از سوی حراست تهدید به اغتشاشگری و بازداشت شدند. گفتنی است، کارگران این شرکت بی اعتنا به تهدیدها دست از کار کشیده اند.