کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصابات کارگران مجتمع پارس جنوبی

کارگران مجتمع پارس جنوبی روز دوشنبه 18 دی ماه 1402، با توقف فعالیت‌های شغلی دور جدید تجمعات اعتراضی و اعتصابات را با قدرت بیشتر آغاز کردند.

این کارگران که از معضلات معیشتی و وعده‌های پوچ مسئولان  جمهوری اسلامی به ستوه آمده‌اند،بارها نسبت به ظلم و بی‌عدالتی در قبال این قشر اعتراض کرده و با بی‌تفاوتی مسئولان مواجه شده‌اند، آنها نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی نیروها معترض هستند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت پرسنل هستند و تاکید کرده‌اند که اعتراضات را تا تحقق مطالبات خود ادامه خواهند داد.