کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصابات کارگران مجتمع پارس جنوبی

کارگران مجتمع پارس جنوبی، روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه، همزمان با اعتصاب و توقف فعالیت‌های شغلی خود، مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند.

همچنین کارگران، نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی خود اعتراض دارند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت پرسنل هستند. به گفته کارگران، تا زمانی که مقامات رژیم را وادار به پاسخگویی نکنند، به اعتصاب و برگزاری تجمعات ادامه خواهند داد.