کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصابات کارگران فولاد اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز دوشنبه 4 دی ماه در ادامه اعتصابات فراگیر در این مجموعه با برپایی تجمعات و راهپیمایی اعتراضی،سومین روز اعتصاب را پشت سر گذاشتند.

معترضان روز گذشته نیز با مسدود کردن درب های ورودی و خروجی خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند. کارگران معترض نسبت به مطالبات معوقه خود از جمله: رفع محدودیت ورود کارگران تعلیقی به شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی،همسان‌سازی دستمزدهای برابر با کارگران شرکتهای فولادی همجوار، اجرای کامل و فوری طرح طبقه‌بندی مشاغل،برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی معترض هستند.گفتنی است که راهپیمایی اعتراضی کارگران فولاد اهواز از محل شرکت تا میدان بقایی در ابتدای جاده خرمشهر انجام شد.