کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض گسترده کارگران پروژه ای نفت و گاز جنوب

تداوم اعتراض گسترده کارگران پروژه ای نفت و گاز جنوب2

با فرارسیدن فصل تابستان،دور جدیدی از اعتراضات نیروهای پروژه‌ای و پروژه مستمر جنوب کشور در حوزه نفت،گاز و ارکان ثالث آغاز شده که مطالبه تغییر زمان‌های کار و حذف پیمانکاران،اصلی‌ترین مطالبه آنان است.

براساس گزارشات منتشرشده قرار بود با حذف پیمانکار،نیروهای مستمر به قرارداد معین تبدیل وضعیت شوند اما پس از سه دوره که در مجلس این قانون بالاخره تصویب شد،کار همچنان در تشخیص مصلحت نظام معطل است و تصمیمی برای آن گرفته نمی‌شود.کارزار جدید اعتراضی این کارگران با شعار «سفره همه کارگران یکی است» و با نام « 14-14» از روز 31 خردادماه 1403 میان کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه‌ها،پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و ارکان ثالث شروع شده است و این کارگران با تحویل ابزار خود به خانه رفتند.اهداف اعلامی کارزار 14-14:حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی،اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز مرخصی و افزایش دستمزدها است.گفتنی است که تاکنون هفت هزار نیروی پروژه‌ای، قراردادی، ارکان ثالث و… در 30 شرکت پروژه ای نفت و گاز به این کارزار پیوستند تا هم وضعیت دریافتی خود را اصلاح کنند و هم وضعیت مرخصی‌ها و امنیت شغلی و تبدیل وضعیت خود را با حذف پیمانکاران بهبود ببخشند.