کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کشاورزان اصفهانی

کشاورزان شرق اصفهان روز دوشنبه 27 فروردین ماه با قراردادن ده‌ها تراکتور در منطقه ورزنان دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار حقابه تاریخی خود از زاینده‌رود شدند.

در تمام سال‌های گذشته کشاورزان اصفهانی بارها اعتراضات شدیدی نسبت به وضعیت انتقال آب از حوضه زاینده رود به حوضه کارون و پروژه‌های آب‌رسانی بن‌بروجن داشته‌اند،قرار است به زودی جریان آب زاینده‌رود مجددا قطع شود.به عقیده کشاورزان وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن استان اصفهان که بیشتر آنها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند،در سال‌های اخیر به علت فقدان آب کافی و خشک شدن بستر زاینده رود به مضیقه افتاده است.