کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران پیمانکاری نفت آبادان

صبح روز سه شنبه 9 فروردین ماه کارگران پیمانکاری نفت آبادان با خواست حذف شرکت های پیمانکاری برای دومین بار در سال جدید دست به تجمع زدند.

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شاغل در نفت آبادان می گویند: خواسته اصلی همه آن‌ها از دولت در سال جدید خروج همه شرکت‌های پیمانکاری و همه دلالان از صنعت نفت است تا امنیت شغلی آنها تضمین گردد. این کارگران با بیان اینکه سالهاست طرح امنیت شغلی کارگران در دستور کار مجلس است اما تاکنون کاری برای آن انجام نشده است، افزودند: قراردادهای موقت کار، امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را از کارگران سلب کرده و بنیان اشتغال را از بین برده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah