کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران رسمی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بار دیگر در روز چهارشنبه 14 تیر ماه برای بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض کردند.

کارگران هفت تپه که می گویند طرح طبقه‌بندی مشاغل در طول سنوات گذشته برای آن‌ها به درستی اجرا نشده است، اظهار داشته اند: نه کارفرما و نه مسئولان حامی آنها نیستند. این کارگران همچنین افزودند، کارفرما و مسئولین نه تنها حقوق آنها را نمی‌دهند بلکه صدای کارگران را هم نمی‌شنوند.