کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران معادن شرکت زغال‌سنگ کرمان

روز دوشنبه ۱۷ آبانماه، کارگران معادن شرکت زغال‌سنگ کرمان در ادامه اعتراض خود به طرح خصوصی سازی این معادن و واگذاری آنها به شرکت دالاهو مقابل اداره کار کرمان دست به تجمع زدند.

کارگران معترض، خواهان لغو واگذاری این شرکت به بخش خصوصی هستند، همچنین خواستار رسیدگی به سایر درخواست های خود، مبنی بر اعمال کامل مزایای مربوط به ضریب ۲ مشاغل سخت و زیانبار، تکمیل سوابق بیمه ای برخی کارگران و همچنین بعضی نیازهای رفاهی را نیز مطرح کردند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

komalah

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

komalah

اعتراض دوباره کارگران کارخانه آجر جیل

komalah

بازداشت فعال کارگری ندا ناجی

komalah

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی

komalah

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah