کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تداوم اعتراض کارگران لوله سازی اهواز

۲۵ نفر از کارگران لوله سازی اهواز که تنها بازماندگان این کارخانه تعطیل شده هستند  روز شنبه 22 خرداد ماه برای چندمین بار با برپایی تجمع خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران لوله سازی اهواز که در کارخانه باقی مانده‌اند، سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت دارند. آنها می‌گویند: «پیش از تعطیلی این کارخانه حدود ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردادی مشغول کار بودند. اوایل دهه ۸۰ کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس با افزایش مشکلات روبرو شده اند.به گفته کارگران، مطالبات آنها تنها محدود به وضعیت کارخانه و بلاتکلیفی شغل‌شان نمی‌شود. آنان دارای چندین ماه مطالبات عقب‌افتاده می باشند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-