کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج

بیش از ۳۰۰ کارگر فضای سبز شهرداری یاسوج که تحت نظارت چند شرکت پیمانکاری فعالیت دارند،روز پنجشنبه 24 مهر ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زدند.

این کارگران می گویند، علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، حق بیمه آنها چندین ماه است با مشکل روبروست به گونه‌ای که در برخی ماه‌های سال دفترچه‌های درمانی کارگران فضای سبز تمدید نمی‌شود.  این کارگران اظهار داشتند: هر وقت برای حقوق و مطالباتشان اعتراض می‌کنند، از سوی مسئولین شهرداری تهدید به اخراج می شوند.