کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران شهرداری شوش

روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، كارگران شهرداري شوش برای نهمین روز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، که شامل ٤ ماه از حقوق آنها در سال گذشته و یک ماه سال جاریست، تجمع کردند.

كارگران با بیان اینکه در شرايط بسيار سختي زندگي مي کنند و وضعیت معيشتی بسيار سخت دارند، خواستار رسیدگی مسئولين به مطالباتشان هستند. کارگران شهرداری شوش همچنین نگران امنيت شغلی خود بوده و خواستار اصلاح نوع قراردادهایشان با کارفرما هستند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-