کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران شهرداری شوش

کارگران شهرداری شوش از چند روز پیش تاکنون در اعتراض به وضعیت استخدامی و همچنین عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود  دست به تجمع و اعتراض زده اند.

این کارگران نزدیک به ۴۰۰ نفر می‌باشند و ۵ ماه است، دستمزدهایشان را دریافت نکرده‌اند. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته وضعیت معیشتی این کارگران وخیم می‌باشد. مسئولین شهرداری بارها به کارگران وعده پرداخت دستمزد و مزایای معوقه را داده‌‌اند. اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. به گفته یکی از کارگران معترض،  این روزها خبرهایی از اخراج کارگران شهرداری شوش توسط پیمانکاران به گوش می‌رسد به همین دلیل آنها ضمن ابراز نگرانی از امنیت شغلیشان خواستار تبدیل وضعیت خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای ایران

-

تداوم خیزش دانشجویان در دانشگاه های کشور

-

اعتصاب و راهپیمایی کارگران ذوب آهن اصفهان

-

 آغاز اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب در تهران

-

تجمع کارگران کارخانه فولاد ازنا

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت سرماآفرین

-