کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران روغن نباتی نرگس شیراز

جمعی از کارگران کارخانه «روغن نباتی نرگس شیراز» که در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، روز سه شنبه 15 آذر ماه با برپایی تجمعی خواستار بازگشایی کارخانه و بازگشت به سر کارهای خود شدند.

کارگران معترض با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکارهایی از مسئولان خواستند باتوجه به اشتغال حدود ۱۵۰ کارگر باقی مانده در این واحد تولیدی، نسبت به رفع مشکلات این واحد و پرداخت حقوق آنان اقدام شود. این کارگران  طی ماه های گذشته با خواست رفع مشکلات کارخانه چندین بار مقابل استانداری، فرمانداری و اداره کار دست به تجمع زده بودند ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.