کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران بیکار شده پروژه‌ای پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

تداوم اعتراض کارگران بیکار شده پروژه‌ای پتروشیمی ارغوان گستر ایلام1

روز پنجشنبه 7 تیرماه جمعی از کارگران اخراج شده پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام بار دیگر نسبت به وضعیت نامعلوم شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.

برخی کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی ارغوان گستر با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شده اند و روند بیکاری برای سایر کارگران ادامه دارد.به گفته کارگران،مسئولان می‌توانند کارگران بیکار شده که همگی بومی منطقه‌اند را در بخش‌های دیگر این پتروشیمی و سایر واحد‌های نفت و گاز و پتروشیمی چوار به کار گیرند،اما به بهانه های مختلف اقدام به اخراج کارگران میکنند.گفتنی است که کارگران بومی اخراج‌شده پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام سومین هفته تجمع و تحصن اعتراضی مقابل ساختمان استانداری را پشت سر گذاشته‌اند،اما تاکنون مسئولان حاضر به پاسخگویی به معترضان نشده‌اند.