کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران اخراج شده لوله کشی ماهشهر

جمعی از کارگران اخراجی شرکت لوله کشی ماهشهر روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه،  برای دومین روز متوالی مقابل فرمانداری شهرستان ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

از قرار معلوم شرکت خط لوله بندر ماهشهر در ۱۴  فروردین ماه سال جدید، ۱۲۴ کارگر را اخراج و در طی سال گذشته نیز چندین کارگر را به بهانه های واهی از کار اخراج کرده است. اخراج سازی کارگرا ن در حالی صورت گرفته است که هر کدام از آنها دارای چندین ماه حقوق و مزایای معوقه می باشند. کارگران معترض خواستار بازگشت به سرکارهای خود پرداخت کلیه معوقات مزدی خود می باشند