کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارگران اخراجی فضای سبز اهواز

کارگران اخراجی فصای سبز شهرداری منطبقه 2 اهواز بار دیگر روز دوشنبه 14 مهر ماه برای چندمین روز متوالی باخواست بازگشت به کار دست به تجمع زدند.

این کارگران از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع مقابل نهادهای مختلف دولتی از جمله اداره کل کار خوزستان، استانداری، شهرداری ،دفتر امام جمعه و نمایندگان مجلس خواستار بازگشت به کار خود و سایر همکارانشان شده اند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. گفتنی است اخراج این کارگران درحالی صورت گرفته که هرکدام از آنها دارای چندین ماه دستمزد معوقه نیز می باشند.