کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارکنان شرکت نفت و ‌گاز آغاجاری

تجمعات کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری علیه ظلم و تبعیض برای چندمین هفته متوالی همچنان ادامه دارد.

کارکنان معترض خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند.در این تجمعات شعارهایی از جمله “حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته، گرانی تورم، بلای جان مردم، زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی” سر دادند.