کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت

روز چهارشنبه ۱۸ آبان‌ماه، کارکنان رسمی وزارت نفت که از روز دوشنبه ۱۶ آبان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان و در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده و از دریافت سهم غذای خود امتناع کرده بودند برای سومین روز متوالی اعتراضشان را ادامه دادند.

این اقدام اعتراضی مطابق فراخوانی از پیش اعلام شده و در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت صورت گرفته است. ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت پس از ده سال از تصویب آن هنوز اجرا نشده است و اعتراضات این کارکنان در طول چند سال گذشته نسبت به عدم اجرای این قانون تنها با وعده و وعیدهای همراه بوده است. لازم به ذکر است که کارکنان رسمی در برخی مراکز که زودتر این حرکت اعتراضی را آغاز کرده بودند امروز چهارمین روز امتناع از دریافت غذا را پشت سر گذاشتند