کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض پرستاران و کادر درمان شیراز

روز دوشنبه 21 اسفندماه، پرستاران و کادر بهداشت و درمان شیراز در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی در مقابل  استانداری فارس دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، آنها نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی به پرستاران و سطح پایین حقوق اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی خود شده‌اند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کرده اند. گفتنی است، اخیرا ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود .