کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

از اولین ساعات بامداد روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در سامانه های خطوط “بی آر تی”، کارگران واحدهای تعمیرگاه و پنجری و توقفگاهها هم به اعتصاب پیوستند.

براساس ویدئوهای منتشر شده، باوجود اینکه تمامی مدارس و دانشگاهها وادارات را درتهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده اند اما تاثیرات اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی در سطح شهرتهران کاملاً مشهود میباشد . همچنین به دنبال اعتصاب روز دوشنبه، چندین تن از کارگران توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.  رانندگان اعلام کرده اند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق مطالبات به این اعتصاب ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

اعتراض ساکنان کردآباد تفت به بهره‌برداری از معادن منطقه

komalah

تجمع اعضای تعاونی مسکن دانشگاه پزشکی زنجان

komalah

تجمع مالباختگان اراضی کندرود تبریز

komalah

تعطیلی سه استان در پی ادامه آلودگی هوا

komalah

اعتراض زلزله‌زدگان هرمزگان به عدم دریافت کمک‌ از نهادهای دولتی

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تولی پرس قزوین

komalah