کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم اعتراض شهروندان و پلیس در گرجستان

هزاران نفر در تفلیس پایتخت گرجستان روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، در اعتراض به قانون «نفوذ خارجی» که از سوی حزب حاکم به پارلمان ارائه شده، به خیابانها آمده و در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.

معترضان این قانون را قانون روسیه می‌نامند زیرا باعث می‌شود که گروههای وابسته به نهادهای غربی در گرجستان با مشکلات زیادی روبرو شوند. این لایحه سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌های مستقلی که بودجه خارجی دریافت می‌کنند را تحت فشار قرار می‌دهد و شباهت زیادی به قانونی در روسیه دارد که در مورد دریافت کمک مالی از خارج تصویب شده است. معترضان نگرانند که از این مصوبه برای سرکوب مخالفان استفاده شود و به امید گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا آسیب برساند.