کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتراض شهروندان در صف‌های طویل سیلندر گاز در شهرستان سراوان

روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ویدئوی‌های منتشرشده نشان می دهد،کمبود گاز ناشی از سومدیریت باعث شده تا شهروندان شهرستان سراوان در سیستان و بلوچستان جهت دریافت گاز ساعت ها در صف‌های طولانی معطل باشند.

گفتنی است کمبود گاز مدتهاست به یکی از دغدغه های اساسی شهروندان سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.به طوری که شهروندان ساعت ها و حتی روزها باید در صف های طولانی نوبت دریافت سیلندر گاز باشند.شهروندان استان سیستان و بلوچستان که اغلب فقیر و کارگرند،مجبور به خرید سیلندرهای گاز به صورت آزاد و با قیمت‌ نزدیک به چهار برابری در صف‌های طولانی هستند.گفتنی است نبود گاز و سایر امکانات رفاهی،مردم زاهدان، خاش، زابل، چابهار، میرجاوه و اغلب روستاهای سیستان و بلوچستان را چند سالی است که تحت فشار قرار داده است.